1.0 XTZ = 17.6576 WST

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 17.6576 WST (Samoan Tālā)Live Exchange Rates: 2021-05-12 03:22

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7078 1.0 0.8245