1.0 XTZ = 3.5111 STORJ

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 3.5111 STORJ (Storj)Live Exchange Rates: 2021-05-12 03:53

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.707 1.0 0.8237