1.0 XTZ = 1095.0483 PKR

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 1095.0483 PKR (Pakistan Rupee)Live Exchange Rates: 2021-05-12 03:52

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7072 1.0 0.8239