1.0 XTZ = 58.4689 NOK

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 58.4689 NOK (Norwegian Krone)Live Exchange Rates: 2021-05-12 04:31

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7074 1.0 0.8241