1.0 XTZ = 1.6803 MTL

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 1.6803 MTL (Maltese Lira)Live Exchange Rates: 2021-05-12 03:04

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7076 1.0 0.8243