1.0 XTZ = 6427.0279 KPW

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 6427.0279 KPW (North Korean Won)Live Exchange Rates: 2021-05-12 04:18

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7078 1.0 0.8244