1.0 XTZ = 1.3848 CGLD

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 1.3848 CGLD (Celo Gold)Live Exchange Rates: 2021-05-12 04:22

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7079 1.0 0.8246