1.0 XTZ = 9.4673 BND

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 9.4673 BND (Brunei Dollar)



Live Exchange Rates: 2021-05-12 04:54

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7074 1.0 0.8241