1.0 XTZ = 9.1413 AUD

Exchange Rate: 1.0 XTZ (Tezos) = 9.1413 AUD (Australian Dollar)Live Exchange Rates: 2021-05-12 03:48

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7073 1.0 0.8239