1.0 STD = 0.0 XAG

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.0 XAG (XAG)Live Exchange Rates: 2021-03-01 08:14

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.718 1.0 0.8302