1.0 STD = 0.00050 NOK

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.00050 NOK (NOK)Live Exchange Rates: 2021-02-28 17:47

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7174 1.0 0.828