1.0 STD = 0.0443 KPW

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.0443 KPW (KPW)Live Exchange Rates: 2021-03-01 08:47

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7192 1.0 0.8303