1.0 STD = 0.0054 KES

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.0054 KES (KES)Live Exchange Rates: 2021-03-01 08:28

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7182 1.0 0.8297