1.0 STD = 0.0012 HNL

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.0012 HNL (HNL)Live Exchange Rates: 2021-02-27 07:28

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7182 1.0 0.8284