1.0 STD = 0.00010 EUR

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.00010 EUR (EUR)Live Exchange Rates: 2021-03-01 07:52

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7176 1.0 0.8303