1.0 STD = 0.0313 AOA

Exchange Rate: 1.0 STD (STD) = 0.0313 AOA (AOA)



Live Exchange Rates: 2021-03-01 07:32

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7171 1.0 0.8303