1.0 SKL = 0.0787 XTZ

Exchange Rate: 1.0 SKL (SKALE Network) = 0.0787 XTZ (Tezos)Live Exchange Rates: 2021-05-12 05:06

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7072 1.0 0.8241