1.0 MXN = 0.1297 TND

Exchange Rate: 1.0 MXN (MXN) = 0.1297 TND (TND)Live Exchange Rates: 2021-03-05 08:25

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.723 1.0 0.8377