1.0 MXN = 3.531 RUB

Exchange Rate: 1.0 MXN (MXN) = 3.531 RUB (RUB)Live Exchange Rates: 2021-03-03 16:34

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7169 1.0 0.8289