1.0 MXN = 194.1855 KHR

Exchange Rate: 1.0 MXN (MXN) = 194.1855 KHR (KHR)Live Exchange Rates: 2021-03-03 16:26

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7168 1.0 0.8288