1.0 MXN = 0.0337 IMP

Exchange Rate: 1.0 MXN (MXN) = 0.0337 IMP (IMP)Live Exchange Rates: 2021-03-08 23:33

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7225 1.0 0.8435