1.0 MXN = 0.0394 EUR

Exchange Rate: 1.0 MXN (MXN) = 0.0394 EUR (EUR)Live Exchange Rates: 2021-03-07 13:38

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7228 1.0 0.8393