1.0 GIP = 2.2206 XLM

Exchange Rate: 1.0 GIP (Gibraltar Pound) = 2.2206 XLM (Stellar)Live Exchange Rates: 2021-04-14 15:00

Inverse GBP icon GBP USD icon USD EUR icon EUR
flag 1 USD GBP icon 0.7255 1.0 0.8351